Familiale Bemiddeling

Een alternatief voor de rechtbank. Bij blijvende vijandige gerechtelijke procedure, blijvende conflicten en geschillen kan er gekozen worden voor de tussenkomst van een bemiddelaar. Deze bemiddelaar bekommerd het belang van beide partijen en komt tussen in het geschil als een onpartijdige en neutrale persoon. In eerste instantie tracht de bemiddelaar het gesprek tussen beide partijen terug op gang te brengen. De bemiddelaar tracht als het ware de verstoorde communicatie tussen beide partijen te herstellen. Aan de hand bemiddelingstechnieken en rekeninghoudend met elke partij zal hij samen met hen op zoek gaan naar een consensus. Elke partij krijgt de kans om zijn noden, wensen en verlangens te verduidelijken alsook te luisteren naar de andere partij. Herstel in communicatie, openstaan voor elkaars wensen, het betrekken van de kinderen, bevorderen van het contact tussen beide ouders en kinderen alsook afspraken tot stand brengen staan voorop.  We vertrekken vanuit een cliëntgerichte visie, stemmen ons af op het tempo van beide partijen, werken onpartijdig, vrijwillig en vertrouwelijk. Via dit proces kunnen afspraken tot stand komen en kan de bemiddelaar het uiteindelijk akkoord neerleggen bij de rechtbank welke deze kan bekrachtigen. 

Onze bemiddelaars zijn erkende bemiddelaars (FOD) en volgen steeds de noodzakelijke bijscholingen om deze erkenning te blijven garanderen.