EMDR Volwassenen

EMDR wordt al sinds 1987 gebruikt bij behandeling van post-traumatische stressklachten.  Bij deze klachten bestaat er een duidelijk verband tussen een bepaalde traumatische gebeurtenis en het ontstaan van de klachten.  EMDR richt zich op een helende verwerking van de traumatische gebeurtenis, zodat de klachten verdwijnen. 

EMDR wordt nu echter steeds meer voor andere psychische en psychosomatische problemen gebruikt, omdat men merkt dat elke onverwerkte traumatische gebeurtenis - ook al lijkt die op ’t eerste gezicht soms klein- vaak een sterke invloed kan uitoefenen op psychische klachten.  Verwerking van die gebeurtenissen kan dan net het verschil uitmaken tussen inzicht in wat je kan helpen, en het ook van binnenuit voelen en geloven dat je daartoe in staat bent.  In EMDR worden immers niet enkel je gedachten, maar ook je onderliggende gevoelens en lichaamsgewaarwordingen betrokken om zo een diepere heling mogelijk te maken.  Dit gaat verder dan traditionele therapieën. 

Concreet stel je in EMDR therapie eerst samen met de hulpverlener een tijdslijn op van alle pijnlijke of onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden die met het ontstaan of het verergeren van jouw huidige klachten verbonden zijn. 

Daarna wordt via een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan gefocust op de traumatische situatie en bijkomende associaties; dit in combinatie met afwisselende oogbewegingen (of andere bilaterale stimulatie).   Deze oogbewegingen belasten ons werkgeheugen dermate zodat de herinneringen die tijdens het EMDR proces naar boven komen veilig en op een minder emotioneel beladen manier terug opgeslaan worden in onze hersenen.  Dit is vergelijkbaar met wat er gebeurt wanneer wij onze dagelijkse ervaringen in onze REM-slaap verwerken. 

Via dit proces wordt volgens wetenschappers een helend mechanisme in gang gezet waarbij we uiteindelijk spontaan een verbinding leggen tussen enerzijds onze gekwetstheid en anderzijds onze gezonde krachten.  Hierdoor zullen onze trauma’s ons niet langer psychisch negatief beïnvloeden.

 

Wanneer kan EMDR jou helpen?

  • Ben je slachtoffer of getuige geweest van een ongeval of een ramp?
  • Heb je vaak last van angst?
  • Lijd je aan een angststoornis?
  • Heb je last van depressieve gevoelens?
  • Loop je vaak tegen dezelfde terugkerende klachten aan?
  • Voel je je een mislukkeling of waardeloos?
  • Heb je reeds veel gepraat over je klachten, maar heb je niet de indruk dat er iets verandert aan je onderliggende gevoel?