Psychotherapie volwassenen

Vanuit de kernhouding 'kwaliteitsvolle zorg op maat' trachten onze therapeute cliëntgericht rekening te houden met het tempo van de cliënt/patiënt en stil te staan bij de specifieke noden van eenieder.

Veelal is het moeilijk en pijnlijk om te ontdekken dat het punt gekomen is dat men zonder hulp niet meer verder kan. Vanuit de behoefte aan veiligheid wordt er op een empathische wijze samen met de cliënt gezocht naar een nieuw evenwicht.We trachten op zoek gaan naar de kracht en sterktes van het individu om van hieruit te vertrekken. Op deze manier wordt getracht om cliënten vaardigheden aan te leren en de zelfredzaamheid te verhogen naar de toekomst toe. Naargelang de noden van de cliënt kan het aantal gesprekken hoger of lager liggen, doch werken we steeds zo kortdurend mogelijk.

Psychotherapie is een behandelvorm waarbij de psychotherapeut vanuit het eerste gesprek nagaat welke werkwijze het meest geschikt is voor de cliënt/patiënt zijn klachten en problemen. Het doel is om deze klachten en problemen op te heffen of dusdanig te verminderen zodat men hier geen hinder van ondervindt. De psychotherapeut zal nagaan welke werkwijze het beste bij u als patiënt/cliënt aansluit. Hieronder kan u een overzicht vinden van de verschillende therapeutische strekkingen welke aangereikt worden binnen onze groepspraktijk. Een strekking wordt gekenmerkt door een uitgangspunt, dit betekent echter niet dat de therapeut met deze achterliggende strekking uitsluitend beroep zal doen op deze kennis. Een holistische aanpak, de vertrouwensrelatie en de noodzaak van de cliënt/patiënt bepaalt mee het verloop van de therapie. Elke therapeut heeft als het ware een bepaalde bril waarmee hij een bepaalde therapie start maar zal evenzeer gebruik maken van andere werkwijzen en inzichten welke maat van de cliënt zijn noden.


Systeemtherapie

Uitgangspunt:

 • Je bent wie je bent door je omgeving.
 • Alle sociale systemen.
 • Gedachten, gevoelens, gedrag en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen.

Werkwijze:

 • Hulpvraag in verband brengen met relaties en netwerk
 • Achtergrond van de wisselwerking met anderen
 • Bekijkt wie kan bijdragen tot oplossing/steun

Dit betekent niet dat systeemtherapeutisch werken altijd werken is met gezinnen, koppels,…

 

Cognitieve Gedragstherapie

Uitgangspunt:

 • Gedachten en gedrag staan centraal
 • Gedrag is aangeleerd
 • Leren anders denken en gedragen

Werkwijze:

 • Eerst probleemgedrag en omstandigheden in kaart brengen
 • Samen met de cliënt zoeken naar beter passende gedragspatronen om te reageren op die omstandigheden.
 • Gedrag afleren, aanleren
 • Gedachten in kaart brengen – helpende gedachten zoeken

 

Cliënt centered therapie

Uitgangspunt:

 • Cliënt in zijn totaliteit staat centraal
 • Wat heeft cliënt meegemaakt; verschillende leeftijdsniveaus in kaart brengen, context, ...
 • Tempo, vertrouwen, authenticiteit
 • Mens zelf heeft een drijvende kracht in zichzelf.
 • Vanuit ontwikkelingsperspectief.
 • Existentiële thema’s

Werkwijze:

 • Vertrekt vanuit de kracht van de cliënt
 • Eigen identiteit, mogelijkheden, groeien, zelfactualisering.
 • Persoonsgericht, procesgericht,betekenis zoeken

 

Onze psychologen/therapeuten zijn eveneens bijgeschoold in tal van andere aansluitende benaderingen. We trachten steeds gebruik te maken van nieuwe inzichten, nieuwe werkwijze en zijn thuis in een aantal van deze nieuwere, en zeer efficiënte werkvormen. Hieronder kan u een overzicht vinden van de voornaamste van deze behandelvormen:

 • Creatieve therapie
 • Muziektherapie
 • Lichaamsgerichte therapie
 • Pesso therapie
 • Hypnotherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • EMDR
 • Psychodrama
 • Familie opstellingen
 • ACT
 • Mindfulness