Privacybeleid

De Piramide bewaart verschillende persoonsgegevens van patiënten en toekomstige patiënten. Wij informeren u hieronder waarom wij deze gegevens verwerken en bijhouden.

Identiteit

U kan De Piramide bereiken via Dorp 38 te 2861 O.-L.-V.-Waver, Veemarkt 50 te 2800 Mechelen, via 0477/41 62 84 of via info@de-piramide.be.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de onze patiënten worden gebruikt in het kader van de klantenadministratie, de facturatie en het verlenen van adequate hulp aan onze patiënten (kinderen, adolescenten, volwassenen en gezinnen). Wij houden enkel die gegevens bij die nodig zijn voor verlenen van deze hulp en we houden ons hierbij aan de deontologische code van ons beroep en de huidige wetgeving.

De gegevens die wij verwerken en bijhouden werden ons vrijwillig door de (ouders van de) patiënt medegedeeld. Door ons te contacteren geeft u de toestemming om uw gegevens te delen met de deskundigen binnen onze groepspraktijk. Wenst u ons deze gegevens niet te verstrekken, dan kunnen wij mogelijkerwijs geen adequate hulp aanbieden.

Duur van de opslag

De gegevens worden vernietigd zodra ofwel de termijnen voorzien binnen onze deontologische code, ofwel de wettelijke bewaartermijn voorbij is.

Vertrouwelijkheid

De Piramide verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen door middel van alarmen, anti-virussoftware en andere maatregelen die we nodig achten. 
Alle medewerkers van De Piramide zijn op de hoogte van deze privacyregels en worden geacht deze te volgen.

Overmaken aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden die niets met de groepspraktijk De Piramide te maken hebben.

Data- en verwerkingsregister

In ons data- en verwerkingsregister staat gedetailleerd over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en verwerken. 

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

De (ouders van de) patiënt hebben het recht om de opgeslagen gegevens in te kijken, aan te passen of te laten wissen. 
Wenst u uw gegevens in te kijken, gelieve ons te contacteren per e-mail via info@de-piramide.be of per brief naar De Piramide, Dorp 38 te 2861 O.-L.-V.-Waver of Veemarkt 50 te 2800 Mechelen.

Cookies op de website

De website van De Piramide houdt geen cookies bij over het gebruik of de ingevulde gegevens in formulieren. De enige uitzondering is de Google Analytics-cookie waarmee wij bijhouden hoeveel bezoekers op onze website komen. Deze gegevens worden geanonimiseerd en zijn op geen enkele manier terug te traceren naar een persoon. De bezoekersstatistieken worden bijgehouden in overeenstemming met het privacy-beleid van Google.

Klachten

U heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  op commission@privacycommission.be of per post:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Deontologische codes