Lotgenotencontact - Zelfhulpgroepen

Lotgenotencontact of zelfhulpgroepen voor mensen met een psychische aandoening of voor mensen met een bepaalde ervaring en/of aandoening kunnen een enorme steun betekenen. Mensen die hetzelfde meemaken kunnen elkaar goed begrijpen en aanvoelen. Ze kunnen ervaringen en tips uitwisselen over hoe je beter met een bepaald probleem omgaat. Het fijne is dat je in een zelfhulpgroep onder gelijken bent.

De Piramide tracht mensen samen te brengen die wensen contacten te leggen met andere lotgenoten. Dit kan zowel in groep, per duo alsook via een online platform.
Graag meer hierover weten: info@de-piramide.be