Werkwijze

Update Coronavirus - COVID-19

Wij blijven continuïteit bieden aan onze patiënten/cliënten.

Heel onze werking/ alle teamleden zijn volledig aangepast aan de COVID-19 maatregelen doch inhoudelijk is de invulling hetzelfde gebleven.

 

Hoe aanmelden?

In de Piramide bieden we zowel rechtstreeks toegankelijke eerstelijnszorg als meer gespecialiseerde hulp na doorverwijzing (tweedelijnszorg). Maakt u zich zorgen, heeft u een hulpvraag of wenst u therapeutische begeleiding, dan kan u rechtstreeks met onze praktijk of met onze individuele therapeuten contact opnemen. Het kan ook zijn dat u naar onze praktijk doorverwezen wordt door een huisarts, geneeskundig specialist, school, CLB, logopedist of andere zorgverlener. In elk geval: wanneer u ons telefonisch of via e-mail contacteert, maken wij graag binnen de 3 maand een eerste afspraak.

Het eerste gesprek (intake)

Tijdens het intakegesprek probeert één van onze therapeuten samen met u meer zicht te krijgen op uw hulpvraag. Waar maakt u zich precies zorgen om? Waar heeft u nood aan? Welk soort begeleiding zoekt u? Welke vragen heeft u? Vaak blikt de therapeut met u ook terug in de tijd om een zo volledig mogelijk eerste beeld te krijgen. Beschikt u over verslagen of documenten van eerdere hulpverleningstrajecten, dan is het zeker raadzaam om deze mee te brengen (bv. verslagen CLB, diagnostisch onderzoek, ...). Op basis van het intakegesprek bekijken we samen met u welke stappen er nodig zijn en wat we u kunnen bieden.

Zorg op maat

Omdat de Piramide heel wat disciplines en expertise onder één dak verzamelt, kunnen we ons aanbod in hoge mate op maat snijden van wat u of uw kind nodig heeft. Samen met u proberen we inzicht te krijgen in wat moeilijk gaat, bouwen we voort op wat al goed gaat en zoeken we naar wat echt werkt. Daarbij verliezen we de context rondom de persoon in kwestie niet uit het oog. Ons doel is om u, uw kind of uw gezin die vaardigheden bij te brengen die u in staat stellen om in de toekomst zelf moeilijkheden te overwinnen. We verliezen daarbij ook de professionele samenwerking met andere hulpverleners die u ondersteunen (bv. huisarts, CLB) niet uit het oog.

Diagnostiek

Soms is het nodig om eerst een preciezer beeld te krijgen van moeilijkheden en sterktes vooraleer een gepast zorgtraject kan worden uitgestippeld. In zo'n geval kan een therapeut u voorstellen om één of meerdere vragenlijsten in te vullen of om enkele diagnostische sessies te plannen. Tijdens deze diagnostische sessies kan er bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek, aandachts- en concentratieonderzoek, logopedisch onderzoek of sensomotorisch onderzoek uitgevoerd worden. Ook een observatie (bv. op school, tijdens spel, ...) kan soms extra bruikbare informatie en inzichten opleveren.

Verschillende therapie- en begeleidingsvormen

Binnen het team van de Piramide hebben heel wat therapeuten zich in de loop der jaren gespecialiseerd in specifieke therapie- en begeleidingsvormen. Bovendien besteden we veel aandacht aan bijscholing, zodat we steeds mee zijn met de meest recente wetenschappelijke en therapeutische inzichten. Bezoek ons aanbod om een idee te krijgen van ons therapie- en begeleidingsaanbod! Ons uitgebreid extern netwerk van zorgverleners maakt het bovendien mogelijk om u bij zeer gespecialiseerde zorgvragen extern door te verwijzen.

Kostprijs

De prijs van eerste gesprek/een intakegesprek bedraagt 70 euro (tenzij anders meegedeeld).
De prijs per consultatie bedraagt 60 euro (met uitzondering van een (kinder)psychiatrisch consult, logopedisch consult, acupunctuur, voetreflexologie en kinesitherapeutisch consult).
Een consultatie duurt 45- 50 minuten (tenzij anders meegedeeld).
 
De prijs van een diagnostisch onderzoek wordt tijdens het eerste gesprek besproken, dit is sterk afhankelijk van het typer onderzoek dat uitgevoerd zal worden.
 
De prijs van groepssessies en infoavonden staan vermeld bij het aanbod op dat moment.
 

Afspraken zijn 24u op voorhand te annuleren, zoniet kan er tot de helft van uw voorziene consultatie aangerekend worden!

 

Meer weten over terugbetalingen vanuit ziekenfondsen?

 

Bij de Piramide geloven we in een open relatie tussen cliënt en therapeut en komt de cliënt steeds op de eerste plaats!