Nieuws

Acupunctuur verlicht de acute symptomen van hoofdpijn.

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende klachten in onze maatschappij. De oorzaken zijn van diverse aard. Zo kunnen o.a. stress, de menstruele cyclus, vermoeidheid, frustratie en hoge bloeddruk, bijdragen aan deze vervelende pijn. Migraine kan zelfs een grote impact hebben in de dagelijkse routine, met bijhorende symptomen van misselijkheid en lichtschuwheid. Vooral vrouwen ervaren dit soms maandelijks onder hormonale invloed.

Wat is het effect van smartphone gebruik op je slaap?

Psychische klachten, nachtmerries en slapeloosheid kunnen het gevolg zijn van langdurig smartphone gebruik voordat je gaat slapen. Het specifieke blauwe licht verhindert ons lichaam om melatonine aan te maken. Deze stof zorgt ervoor dat je slaperig wordt en dat je brein als het ware tot rust komt. Het blauwe licht van je smartphone zal melatonine, ook wel het slaaphormoon genoemd, afbreken. Ook de straling die uit je smartphone komt kan bovendien van invloed zijn op je slaapkwaliteit. Verschillende psychische klachten kunnen hierdoor het gevolg zijn.

Behandeling van trauma via EMDR therapie.

De Piramide biedt behandeling van trauma via EMDR therapie.
Eye Movement Desensitization And Reprocessing is een wetenschappelijk onderbouwde techniek waarbij gefocust wordt op traumatische gebeurtenissen en de bijkomende associaties, dit in combinatie met bilaterale stimulatie. We belasten op deze manier ons werkgeheugen zodat herinneringen op een minder emotionele manier opnieuw opgeslagen worden in onze hersenen.

Stel je psychische zorg niet uit!

Stel je psychologische zorg niet uit! Klinisch psychologen blijven bereikbaar en voeren hun zorg uit in veilige omstandigheden. Bekijk hoe je graag je zorg verder zet: fysieke consultatie, online, al wandelend, ...
Ook onze psychotherapeuten, kinesist, logopedist, acupuncturist en coach zorgen voor continuïteit van de zorg!

Respiratoire kinesitherapie

Respiratoire kinesitherapie richt zich op het behandelen van ademhalingsproblematieken. Het in kaart brengen van je adempatroon, relaxatietechnieken, buikademhaling en andere ademhalingstechnieken zorgen voor het bewuster ademen. Het verbetert je concentratie, je intellect en maakt je rustig en veerkrachtig.

Nieuwe collega Jens Roelens

Jens Roelens startte in september in onze praktijk als klinisch psycholoog/ criminoloog. Je kan bij hem terecht met zeer uiteenlopende problemen en klachten waaronder depressieve gevoelens, emotionele en sociale problemen, angsten, relationele problemen en diagnostische vragen. Samen met elke cliënt individueel gaat hij op zoek naar de gepaste begeleiding en handvaten om aan de slag te gaan. Zo streeft hij naar een kwalitatieve en vruchtvolle samenwerking.
Jens is werkzaam in de praktijk te Mechelen en te OLV Waver.

Nieuwe collega Eline Van Kerckhoven

Sinds kort telt onze praktijk een nieuwe klinisch psychologe. Eline tracht samen met haar cliënt inzicht te krijgen in de betekenis van de betreffende klachten. Ze brengt in kaart wat er goed en minder goed loopt.

Sovasplash - Sociale vaardigheidstraining

Sociale vaardigheidstraining in open lucht, met respect voor social distancing, met water en fun.

Wandeltherapie

Wandeltherapie is een krachtige vorm van gesprekstherapie waarbij de natuur en beweging als extra hulpbronnen ingezet worden. Het is meer dan praten over de natuur en tot rust komen. Door het bewegen en door het contact dat je maakt met de natuur bekijk je situaties op een andere manier en kom je tot nieuwe inzichten. De combinatie van de beweging en de natuur is enorm verrijkend. Je tracht op een creatieve maar tevens ook verhelderende manier stil te staan bij bepaalde obstakels in het leven. Er is zuurstof, rust en ruimte om te luisteren om alzo tot je jezelf te komen.

Samenwerking met Fedris: De Piramide als erkend burn-out centrum

De Piramide zal als burn-out begeleidingscentrum instaan voor de preventie en begeleiding van burn-out. Onze groepspraktijk heeft een coördinerende rol binnen het begeleidingstraject dat werknemers aangaan. Het traject is een geheel van maatregelen die zowel op de persoon als op de werkomgeving gericht zijn. Dit traject past zich aan het individu en met steeds een nauwe samenwerking tussen alle behandelende hulpverleners en artsen.

Pagina's