Respiratoire kinesitherapie

Respiratoire kinesitherapie richt zich op het behandelen van ademhalingsproblematieken. Het in kaart brengen van je adempatroon, relaxatietechnieken, buikademhaling en andere ademhalingstechnieken zorgen voor het bewuster ademen. Het verbetert je concentratie, je intellect en maakt je rustig en veerkrachtig.