Kinderen & Rouwverwerking

Kinderen gaan vaak anders om met een overlijden dan een volwassene. Helaas worden kinderen soms reeds op jonge leeftijd geconfronteerd met de dood, van een ouder, een broertje of zusje of een grootouder.

Kinderen moeten enerzijds omgaan met het verlies van deze persoon, anderzijds worden zij eveneens geconfronteerd met vele veranderingen en aanpassingen. De impact en hoe kinderen hier mee omgaan is afhankelijk van kind tot kind maar tevens leeftijdsgebonden. Sommige kinderen lijken hun gevoelens wat weg te stoppen. Ze willen hun omgeving en vooral hun ouder(s) niet belasten met hun verdriet en hen zo in bescherming nemen. Kinderen voelen zich vaak eenzaam en alleen. Belangrijk is dat het kind ervaart dat alles wat het voelt geaccepteerd is. Het kind mag boos zijn, het mag verdrietig zijn, maar het mag ook opgelucht zijn bijvoorbeeld omdat het niet meer stil hoeft te zijn voor een ziek familielid of omdat er weer vriendjes kunnen komen spelen. En het kind mag ook vrolijk zijn, tussen al het verdriet door. Gewoon, omdat kinderen niet steeds verdrietig kunnen zijn en omdat het leven ook verder gaat. Het is heel belangrijk dat kinderen zich niet schuldig voelen over deze gevoelens.
Wanneer een kind zijn/ haar gevoelens vooral uit in ongewenst gedrag is de oplossing niet dit gedrag maar te accepteren omdat het duidelijk is waardoor het ontstaat. Ook in deze moeilijke periode moet het kind aangesproken worden op ongewenst gedrag. Maar vooral moet het kind geholpen worden op een andere manier uiting te geven aan gevoelens van rouw.

Hoe gaan we verder tijdens deze periode van rouw? Hoe communiceren we met kinderen en hoe helpen we hen omgaan met hun verlies en emoties zijn vragen die besproken worden tijdens onze infoavond.
 

Wanneer ?

Eén keer om de 2 maanden

Hoe ?

Tijdens onze infoavond trachten we kort een theoretische achtergrond te schetsen m.b.t. de ontwikkeling van kinderen en het omgaan met verlies. Vervolgens staan we stil bij mogelijke vragen, moeilijkheden en hoe we hier als ouder best mee om kunnen gaan. 

Kostprijs ?

Het bijwonen van een infoavond, inclusief handout bedraagt 40 euro

Inschrijven