Kinderen & Faalangst

Sommige kinderen lijken vast te lopen op school. Het lukt niet (meer) om de schoolleerstof te begrijpen of geleerd te krijgen (al zitten ze uren voor hun boeken!). Bij studenten zie je ook vaak de uitstellers, leerlingen en studenten die wel willen en plannen van te studeren, maar er niet toe komen. 

Faalangst betekent letterlijk dat men bang is om te falen of te mislukken. Het is dus angst, die optreedt als je iets moet doen waarbij je een prestatie moet leveren en waarbij je kan mislukken.Dit uit zich bijvoorbeeld in zaken als bang zijn voor toetsen, om een spreekbeurt te houden, een vraag te stellen in de klas, iets voor te dragen voor de klas, examenvrees,… Faalangst gaat vaak samen met verlegenheid, geremdheid, snel blozen, de ogen neerslaan als een ander naar hem of haar kijkt, … Omgekeerd kan het ook samengaan met stoer gedrag of een overrelativerende houding (‘mij raakt niets’). Het mag duidelijk zijn dat faalangst nauw samenhangt met zijn of haar zelfbeeld.

Bij negatieve faalangst is er tevens vaak sprake van minderwaardigheidsgevoel. Hierbij is het kind vrijwel zeker van de ondergang en zou weg willen vluchten, maar kan niet (want er wordt iets van hem/haar verwacht). Hij of zij moet doorvechten, al weet hij/zij dat het waarschijnlijk toch mis zal gaan. Het gevolg is dat de leerling minder alert wordt op zijn huidige toets of taak en dus fouten gaat maken. Het verwachtte wordt dus waargemaakt (self-fullfilling prophecy) en zijn angst wordt bij de volgende prestaties weer verder vergroot.

Om deze redenen trachten we via een infoavond stil te staan bij de aanpak van faalangst bij kinderen. We focussen ons in een eerste deel op het ontstaan en mogelijke uitingesvormen. Vervolgens zullen tips en manieren van omgaan met uitvoerig besproken worden.

Wanneer ?

Eén keer om de 2 maanden

Hoe ?

Tijdens onze infoavond trachten we kort een stukje therapie toe te lichten om vervolgens stil de staan bij de oorzaak, aanpak, preventie van faalangst.

Kostprijs ?

Het bijwonen van een infoavond, inclusief handout bedraagt 40 euro

Inschrijven