Aanbod voor jongeren vanuit de stad Mechelen

Corona: tijdelijke psychologische hulp voor jongeren

De leefwereld van jongeren staat al een jaar zwaar onder druk. De corona-crisis heeft een enorme impact op de ontwikkeling en het psychisch welbevinden van een grote groep jongeren. Een groeiend aantal jongeren kampt met gevoelens van angst, verdriet, eenzaamheid, slaapproblemen, eetstoornissen, verslavingsproblemen … en heeft hiervoor professionele ondersteuning nodig.

Mechelen kiest ervoor om, met de steun van de POD Maatschappelijke integratie, tijdelijk extra middelen in te zetten voor het ondersteunen en versterken van het psychisch welzijn van jongeren tussen 14 en 24 jaar die in Mechelen wonen of op kot zitten en voor wie psychologische hulpverlening financieel zo goed als onmogelijk is.

We werken vanuit een samenwerking met de zelfstandige psychologen uit de regio. Vanuit hun klinische praktijk kunnen zij deze jongeren toeleiden voor wie de financiële drempel tot psychologische zorg te hoog is, ondanks andere terugbetalingsmechanismen.

Dit aanbod geldt tot zover de beschikbare middelen strekken en verstrijkt uiterlijk op 31/12/2021.

Hoe?

De psycholoog die een financiële nood detecteert, overloopt dit aanbod samen met de jongere en neemt met goedkeuring van de jongere contact op met Lies De Caluwé via lies.decaluwe@mechelen.be.

Na dit contact vullen de jongere en de psycholoog samen het aanvraagformulier in en mailen dit aan Lies De Caluwé.

De aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité Sociale Zaken van het OCMW Mechelen.

Van zodra de aanvraag formeel is goedgekeurd, kan de psycholoog de sessies van de jongere rechtstreeks factureren aan OCMW Mechelen, t.a.v. Lies De Caluwé.